Tan Nhat Le Hotel – Phù Đổng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 14 Ly Nam De, 28 Lý Nam Đế, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 094 360 24 69
Trang web
Tọa độ 139.686.393, 1.080.207.901

 


Địa chỉ Tan Nhat Le Hotel ở đâu?

14 Ly Nam De, 28 Lý Nam Đế, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tan Nhat Le Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Tan Nhat Le Hotel là:

Tan Nhat Le Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Tan Nhat Le Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Areca Bungalow - Sơn Trạch