TH True Mart – P. Lê Thanh nghị

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Phạm Ngũ Lão, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3833 398
Trang web http://www.thmilk.vn/
Tọa độ 209.370.923, 1.063.257.077

 


Địa chỉ TH True Mart ở đâu?

23 Phạm Ngũ Lão, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của TH True Mart như thế nào?

Giờ làm việc của TH True Mart là: Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

TH True Mart có website không?

Địa chỉ trang web của TH True Mart là: http://www.thmilk.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thực Phẩm Sạch ON FOOD - Đồng Tâm