TH True Mart – Phường Phúc Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 90 Đ. Hai Bà Trưng, Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3868 252
Trang web http://www.thmilk.vn/
Tọa độ 21.240.016.999.999.900, 105.729.053

 


Địa chỉ TH True Mart ở đâu?

90 Đ. Hai Bà Trưng, Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của TH True Mart như thế nào?

Giờ làm việc của TH True Mart là: Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

TH True Mart có website không?

Địa chỉ trang web của TH True Mart là: http://www.thmilk.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Gạo - Tân Hội