Thẩm Mỹ Viện Misa – TT. Bích Động

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 449 Thân Nhân Trung, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 132 72 91
Trang web
Tọa độ 212.779.319, 1.060.930.942

 


Địa chỉ Thẩm Mỹ Viện Misa ở đâu?

449 Thân Nhân Trung, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Viện Misa như thế nào?

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Viện Misa là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00], Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[00:00-20:00]

Thẩm Mỹ Viện Misa có website không?

Địa chỉ trang web của Thẩm Mỹ Viện Misa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  BEAUTY SPA HỒNG NGỌC - Ngọc Sơn