Thanh Thanh Cong Factory – Betrimex – Phong Nẫm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ ấp 4, Phong Nẫm, Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre 932684, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3822 287
Trang web
Tọa độ 10.246.805, 106.434.359

 


Địa chỉ Thanh Thanh Cong Factory - Betrimex ở đâu?

ấp 4, Phong Nẫm, Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre 932684, Việt Nam

Giờ làm việc của Thanh Thanh Cong Factory - Betrimex như thế nào?

Giờ làm việc của Thanh Thanh Cong Factory – Betrimex là: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Thanh Thanh Cong Factory - Betrimex có website không?

Địa chỉ trang web của Thanh Thanh Cong Factory – Betrimex là:

Hình ảnh

Xem thêm:  KTCFOOD - Bình An