Thành Trung Hotel – TT. Lục Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 15 phố Thanh Hưng, TT. Lục Nam, Lục Nam, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 090 381 87 60
Trang web
Tọa độ 21.289.980.999.999.900, 10.641.261.499.999.900

 


Địa chỉ Thành Trung Hotel ở đâu?

15 phố Thanh Hưng, TT. Lục Nam, Lục Nam, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Thành Trung Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Thành Trung Hotel là:

Thành Trung Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Thành Trung Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Diamond - Đông Khê