The Alcove Library Hotel – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 133A Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6256 9966
Trang web http://alcovehotel.com.vn/
Tọa độ 107.955.486, 106.676.949

 


Địa chỉ The Alcove Library Hotel ở đâu?

133A Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của The Alcove Library Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của The Alcove Library Hotel là:

The Alcove Library Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của The Alcove Library Hotel là: http://alcovehotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Naomi Resort - Biệt Động Sài Gòn - Cây Sao