The Mira Central Park Hotel – Tân Tiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ The Mira Central Park Hotel, 128/16 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 8870 999
Trang web https://themiracentralpark.com.vn/
Tọa độ 10.959.838.699.999.900, 1.068.335.261

 


Địa chỉ The Mira Central Park Hotel ở đâu?

The Mira Central Park Hotel, 128/16 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của The Mira Central Park Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của The Mira Central Park Hotel là:

The Mira Central Park Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của The Mira Central Park Hotel là: https://themiracentralpark.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Gaza Condotel (Căn hộ khách sạn) - p