The View Sapa Hotel – TT. Sa Pa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 027 Violet, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0888 513 188
Trang web
Tọa độ 223.312.344, 1.038.435.583

 


Địa chỉ The View Sapa Hotel ở đâu?

027 Violet, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của The View Sapa Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của The View Sapa Hotel là:

The View Sapa Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của The View Sapa Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hue Melody Hostel - Phú Hội