thiết bị y tế thanh hà ( tại hiệp hòa ) – Hiệp Hòa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Unnamed Road, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 827 88 34
Trang web http://thietbiytethanhha.com/
Tọa độ 213.542.016, 105.985.168

 


Địa chỉ thiết bị y tế thanh hà ( tại hiệp hòa ) ở đâu?

Unnamed Road, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của thiết bị y tế thanh hà ( tại hiệp hòa ) như thế nào?

Giờ làm việc của thiết bị y tế thanh hà ( tại hiệp hòa ) là: Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:30-18:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00]

thiết bị y tế thanh hà ( tại hiệp hòa ) có website không?

Địa chỉ trang web của thiết bị y tế thanh hà ( tại hiệp hòa ) là: http://thietbiytethanhha.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế huyện Nam Giang - Thôn Dung