Thực Phẩm Sạch Nấm Víp – Hà Lam – TT. Hà Lam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 94 Tiểu La, TT. Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3565 555
Trang web http://www.namvip.vn/
Tọa độ 157.410.923, 1.083.554.935

 


Địa chỉ Thực Phẩm Sạch Nấm Víp - Hà Lam ở đâu?

94 Tiểu La, TT. Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực Phẩm Sạch Nấm Víp - Hà Lam như thế nào?

Giờ làm việc của Thực Phẩm Sạch Nấm Víp – Hà Lam là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Thực Phẩm Sạch Nấm Víp - Hà Lam có website không?

Địa chỉ trang web của Thực Phẩm Sạch Nấm Víp – Hà Lam là: http://www.namvip.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  TOKYOLIFE - Hoàng Văn Thụ