Tiệm Bánh Kem Minh Hương – Tỉnh Lộ 751

Thông tin liên hệ

Địa chỉ CJ97+346, Tỉnh Lộ 751, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 090 932 65 82
Trang web
Tọa độ 11.417.656.599.999.900, 1.066.127.635

 


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem Minh Hương ở đâu?

CJ97+346, Tỉnh Lộ 751, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Minh Hương như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Minh Hương là: Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Tiệm Bánh Kem Minh Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Bánh Kem Minh Hương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thanh toan - Phan Đình Phùng