TOKYOLIFE – Phường Hùng Vương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL2A, Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3883 338
Trang web http://tokyolife.vn/
Tọa độ 212.311.707, 1.057.091.736

 


Địa chỉ TOKYOLIFE ở đâu?

QL2A, Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của TOKYOLIFE như thế nào?

Giờ làm việc của TOKYOLIFE là: Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00]

TOKYOLIFE có website không?

Địa chỉ trang web của TOKYOLIFE là: http://tokyolife.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Lan Chi Phúc Yên - Tiền Châu