Trà Sữa Candy – Mỹ Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ HXCX+8G2, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 091 786 28 75
Trang web
Tọa độ 115.707.732, 10.899.877.649.999.900

 


Địa chỉ Trà Sữa Candy ở đâu?

HXCX+8G2, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Candy như thế nào?

Giờ làm việc của Trà Sữa Candy là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Trà Sữa Candy có website không?

Địa chỉ trang web của Trà Sữa Candy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn Như Quỳnh - Phường 6