Trà sữa Luxubu – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 31 Điện Biên Phủ, phường 3, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 093 402 21 27
Trang web
Tọa độ 92.844.935, 1.057.243.149

 


Địa chỉ Trà sữa Luxubu ở đâu?

31 Điện Biên Phủ, phường 3, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Luxubu như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa Luxubu là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Trà sữa Luxubu có website không?

Địa chỉ trang web của Trà sữa Luxubu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà chanh Bụi Phố Tam Bạc - Sông Tam Bạc