Trà Sữa Moon Tea – TT. Nhã Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 189 ĐT284, TT. Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 232 66 98
Trang web
Tọa độ 21.439.376, 106.098.703

 


Địa chỉ Trà Sữa Moon Tea ở đâu?

189 ĐT284, TT. Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Moon Tea như thế nào?

Giờ làm việc của Trà Sữa Moon Tea là: Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00]

Trà Sữa Moon Tea có website không?

Địa chỉ trang web của Trà Sữa Moon Tea là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phở Bò Tạ Định - Vân Gia