Trà và cafe sạch Hồng Thái – P

Thông tin liên hệ

Địa chỉ city, 586 Trần Phú, P, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3864 778
Trang web http://www.facebook.com/hongthaihotel
Tọa độ 115.378.689, 1.077.912.429

 


Địa chỉ Trà và cafe sạch Hồng Thái ở đâu?

city, 586 Trần Phú, P, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà và cafe sạch Hồng Thái như thế nào?

Giờ làm việc của Trà và cafe sạch Hồng Thái là:

Trà và cafe sạch Hồng Thái có website không?

Địa chỉ trang web của Trà và cafe sạch Hồng Thái là: http://www.facebook.com/hongthaihotel

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Liberty Central Sài Gòn CityPoint - Bến Nghé