Trái Cây Nhập Khẩu Minh Phương Fruit – Phường Nguyễn Thái Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 13 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0834 701 155
Trang web http://minhphuongfruit.com/
Tọa độ 10.769.837.599.999.900, 10.669.734.749.999.900

 


Địa chỉ Trái Cây Nhập Khẩu Minh Phương Fruit ở đâu?

13 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trái Cây Nhập Khẩu Minh Phương Fruit như thế nào?

Giờ làm việc của Trái Cây Nhập Khẩu Minh Phương Fruit là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Trái Cây Nhập Khẩu Minh Phương Fruit có website không?

Địa chỉ trang web của Trái Cây Nhập Khẩu Minh Phương Fruit là: http://minhphuongfruit.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà sạch Chick Deli - Quan Hoa