Trái dừa hấp đậu đen Cô Ly tại Đà Nẵng – Hoà Cường Bắc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 53 Ngô Thị Liễu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 655 93 85
Trang web
Tọa độ 160.376.147, 108.214.635

 


Địa chỉ Trái dừa hấp đậu đen Cô Ly tại Đà Nẵng ở đâu?

53 Ngô Thị Liễu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trái dừa hấp đậu đen Cô Ly tại Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Trái dừa hấp đậu đen Cô Ly tại Đà Nẵng là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trái dừa hấp đậu đen Cô Ly tại Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Trái dừa hấp đậu đen Cô Ly tại Đà Nẵng là:

Hình ảnh