Trại lươn giống Tân Nguyên – Nhơn Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 636R+23R, Nhơn Phú, Mang Thít, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0379 155 337
Trang web
Tọa độ 102.101.107, 1.060.901.437

 


Địa chỉ Trại lươn giống Tân Nguyên ở đâu?

636R+23R, Nhơn Phú, Mang Thít, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại lươn giống Tân Nguyên như thế nào?

Giờ làm việc của Trại lươn giống Tân Nguyên là:

Trại lươn giống Tân Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Trại lươn giống Tân Nguyên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng - Phường 5