Trần Đạt Hotel – Bãi Cháy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Căn A2-27/A2-29, khu Sun Plaza, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 510000, Việt Nam
Số điện thoại 0818 952 898
Trang web
Tọa độ 209.443.376, 1.070.370.828

 


Địa chỉ Trần Đạt Hotel ở đâu?

Căn A2-27/A2-29, khu Sun Plaza, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 510000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trần Đạt Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Trần Đạt Hotel là:

Trần Đạt Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Trần Đạt Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Lakeside II - Lộc Vượng