Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đức Thịnh Hotel – Cẩm Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2942+G8X, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0389 096 666
Trang web
Tọa độ 210.063.614, 1.073.508.502

 


Địa chỉ Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đức Thịnh Hotel ở đâu?

2942+G8X, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đức Thịnh Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đức Thịnh Hotel là: Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đức Thịnh Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đức Thịnh Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Aira Sapa Restaurant & Bar - Sapa