Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Hưng Yên – P. An Tảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ M386+5J6, Tuệ Tĩnh, P. An Tảo, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3979 989
Trang web http://cdchungyen.vn/
Tọa độ 20.665.416.099.999.900, 1.060.615.122

 


Địa chỉ Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Hưng Yên ở đâu?

M386+5J6, Tuệ Tĩnh, P. An Tảo, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Hưng Yên như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Hưng Yên là:

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Hưng Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Hưng Yên là: http://cdchungyen.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang - Phường 5