TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE – Thanh Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 148 Nguyen Trai Street Gold Future Building, 5th Floor, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3203 6288
Trang web http://www.hearlifevietnam.com/
Tọa độ 209.991.783, 1.058.139.501

 


Địa chỉ TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE ở đâu?

148 Nguyen Trai Street Gold Future Building, 5th Floor, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE như thế nào?

Giờ làm việc của TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE là: Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE có website không?

Địa chỉ trang web của TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE là: http://www.hearlifevietnam.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Phương Hoa - Đống Đa