Trung Tâm Y Tế Dự Phòng – Mỹ Hương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 47 Lê Hồng Phong, Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3823 070
Trang web
Tọa độ 115.671.976, 1.089.892.864

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Dự Phòng ở đâu?

47 Lê Hồng Phong, Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng là: Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè - TT. Cầu Kè