Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 158 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Phường 5, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3872 368
Trang web http://trungtamkiemsoatbenhtattiengiang.gov.vn/
Tọa độ 103.641.112, 10.635.803.229.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang ở đâu?

158 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Phường 5, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang là: Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang là: http://trungtamkiemsoatbenhtattiengiang.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò - Ấp Bình Hiệp A