Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu – Quyết Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 273 QL4D, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 0213 3791 547
Trang web
Tọa độ 224.065.036, 10.343.072.439.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu ở đâu?

273 QL4D, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu là:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu - Tân Phong