Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard – Võ Thị Sáu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 201 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam
Số điện thoại 028 3535 2468
Trang web
Tọa độ 10.787.294.099.999.900, 10.668.633.129.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard ở đâu?

201 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard là: Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Thọ - Ph.Gia Cẩm