trung tâm y tế thị xã quảng trị – Tx. Quảng Trị

Thông tin liên hệ

Địa chỉ phường 2, Tx. Quảng Trị, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3880 723
Trang web
Tọa độ 16.753.475.299.999.900, 1.071.865.107

 


Địa chỉ trung tâm y tế thị xã quảng trị ở đâu?

phường 2, Tx. Quảng Trị, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của trung tâm y tế thị xã quảng trị như thế nào?

Giờ làm việc của trung tâm y tế thị xã quảng trị là:

trung tâm y tế thị xã quảng trị có website không?

Địa chỉ trang web của trung tâm y tế thị xã quảng trị là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế thành phố Vĩnh Long - Phường 9