Trung Tâm Y Tế Huyện Phụng Hiệp – Mỹ Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 1 ĐT927, Ấp, Mỹ Lợi, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3994 949
Trang web http://ytephunghiep.vn/
Tọa độ 97.776.455, 10.572.920.189.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Phụng Hiệp ở đâu?

Số 1 ĐT927, Ấp, Mỹ Lợi, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Phụng Hiệp như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Phụng Hiệp là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung Tâm Y Tế Huyện Phụng Hiệp có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Phụng Hiệp là: http://ytephunghiep.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên - Phú Lâm