Trung Tâm Y Tế Huyện Sìn Hồ (Cơ Sở 2) – Sìn Hồ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nậm Tăm, Sìn Hồ, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 0213 3602 764
Trang web
Tọa độ 22.275.102.999.999.900, 1.034.016.537

 


Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Sìn Hồ (Cơ Sở 2) như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Sìn Hồ (Cơ Sở 2) là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung Tâm Y Tế Huyện Sìn Hồ (Cơ Sở 2) có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Sìn Hồ (Cơ Sở 2) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  THẨM MỸ VIỆN ANH THƠ - Duyên Hải