Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội – Ngọc Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 34 Tổ 11, Ngọc Xuân, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 097 957 95 98
Trang web
Tọa độ 22.673.379.999.999.900, 1.062.492

 


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội ở đâu?

34 Tổ 11, Ngọc Xuân, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội là:

Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Nhi Lâm Đồng - Phường 7