Trung Tâm Y Tế Huyện Yên Dũng – TT. Neo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 662X+W76, ĐT299, TT. Neo, Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3870 911
Trang web
Tọa độ 212.022.875, 1.062.481.463

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Yên Dũng ở đâu?

662X+W76, ĐT299, TT. Neo, Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Yên Dũng như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Yên Dũng là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung Tâm Y Tế Huyện Yên Dũng có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Yên Dũng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang - P. An Hoà