Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – La Phù

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 57GP+X2H, Khu 5 Khu 5 Thị Trấn, La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 1800 969666
Trang web https://trungtamytethanhthuy.vn/
Tọa độ 211.781.877, 1.052.848.293

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy ở đâu?

57GP+X2H, Khu 5 Khu 5 Thị Trấn, La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy là: https://trungtamytethanhthuy.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tổ hợp y tế Mediplus - Tân Mai