Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Bình Dương – Phú Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 209 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3823 739
Trang web
Tọa độ 109.814.508, 10.665.656.489.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Bình Dương ở đâu?

209 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Bình Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Bình Dương là: Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Bình Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Bình Dương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Hậu Giang - Vị Tân