Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh – P.Vệ An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 53J4+FW5, P.Vệ An, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3821 397
Trang web
Tọa độ 211.811.364, 1.060.573.611

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh ở đâu?

53J4+FW5, P.Vệ An, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y Tế dự phòng huyện Yên Phong - Ngân Cầu