Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Cửu – TT. Vĩnh An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 768, TT. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3861 156
Trang web https://ytevinhcuu.com/
Tọa độ 110.951.823, 1.070.242.541

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Cửu ở đâu?

768, TT. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Cửu như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Cửu là: Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Cửu có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Cửu là: https://ytevinhcuu.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Huyện Can Lộc - Phòng Tư Vấn Sức Khỏe Cộng Đồng - TT. Nghèn