Trung Tâm Y Tế Huyện Thống Nhất – Xuân Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Dong Nai Province, Việt Nam, Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3772 178
Trang web http://benhviendaugiay.com/
Tọa độ 109.486.885, 1.071.456.317

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Thống Nhất ở đâu?

xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Dong Nai Province, Việt Nam, Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Thống Nhất như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Thống Nhất là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung Tâm Y Tế Huyện Thống Nhất có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Thống Nhất là: http://benhviendaugiay.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh - P.Vệ An