Trung Tâm Y Tế Thị Xã Tân Châu – TT. Tân Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Q6VJ+X9J, Hà Huy Tập, TT. Tân Châu, An Phú, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3530 047
Trang web http://trungtamytetanchauag.com/Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u/T%E1%BB%95ng-quan/BVID/91
Tọa độ 10.794.953.099.999.900, 10.523.089.139.999.900

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Lợi - TT. Châu Hưng