Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tinh – Thạch Linh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lê Hồng Phong, Thạch Linh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3855 932
Trang web http://www.cdytehatinh.edu.vn/
Tọa độ 18.342.184, 10.587.993.619.999.900

 


Địa chỉ Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tinh ở đâu?

Lê Hồng Phong, Thạch Linh, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tinh như thế nào?

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tinh là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tinh có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tinh là: http://www.cdytehatinh.edu.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Miền Nam - Phú Thọ