Trường Tiến Hotel – Mỹ Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 99C7+6W9, Đường Hùng Vương, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3882 179
Trang web
Tọa độ 103.705.287, 10.636.486.889.999.900

 


Địa chỉ Trường Tiến Hotel ở đâu?

99C7+6W9, Đường Hùng Vương, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiến Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Trường Tiến Hotel là:

Trường Tiến Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Tiến Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn KonKlor - Thắng Lợi