Vagibi Motel – Phường Hải Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 66 Trần Nhân Tông, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 944 41 66
Trang web http://vagibi.com/
Tọa độ 174.727.618, 1.066.185.081

 


Địa chỉ Vagibi Motel ở đâu?

66 Trần Nhân Tông, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Vagibi Motel như thế nào?

Giờ làm việc của Vagibi Motel là:

Vagibi Motel có website không?

Địa chỉ trang web của Vagibi Motel là: http://vagibi.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  TRANG AN PRECIOUS HOMESTAY - Ninh Nhật