Viet Dream Hostel – Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 112 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0799 697 672
Trang web
Tọa độ 10.766.963.299.999.900, 1.066.928.276

 


Địa chỉ Viet Dream Hostel ở đâu?

112 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viet Dream Hostel như thế nào?

Giờ làm việc của Viet Dream Hostel là:

Viet Dream Hostel có website không?

Địa chỉ trang web của Viet Dream Hostel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Nhật Minh - Thu Thuỷ