Vựa Cua 2 Da – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 54GX+R43, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 091 916 16 26
Trang web
Tọa độ 91.770.181, 1.051.477.883

 


Địa chỉ Vựa Cua 2 Da ở đâu?

54GX+R43, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Vựa Cua 2 Da như thế nào?

Giờ làm việc của Vựa Cua 2 Da là: Thứ Bảy:[06:00-09:00], Chủ Nhật:[06:00-09:00], Thứ Hai:[06:00-09:00], Thứ Ba:[06:00-09:00], Thứ Tư:[06:00-09:00], Thứ Năm:[06:00-09:00], Thứ Sáu:[06:00-09:00]

Vựa Cua 2 Da có website không?

Địa chỉ trang web của Vựa Cua 2 Da là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải sản Hoàng Thao - Quy Nhơn