Vườn ăn Mỹ Hạnh – TT. Xuân Mai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ VGHW+J24, QL6, TT. Xuân Mai, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 225 66 63
Trang web
Tọa độ 208.790.081, 1.055.450.863

 


Địa chỉ Vườn ăn Mỹ Hạnh ở đâu?

VGHW+J24, QL6, TT. Xuân Mai, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn ăn Mỹ Hạnh như thế nào?

Giờ làm việc của Vườn ăn Mỹ Hạnh là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Vườn ăn Mỹ Hạnh có website không?

Địa chỉ trang web của Vườn ăn Mỹ Hạnh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán cơm Nha Trang - Phường 4