WHITE HOUSE CONDOTEL PHÚ YÊN – TÒA NHÀ APEC, ĐL Hùng Vương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ MANDALA PHÚ YÊN, TÒA NHÀ APEC, ĐL Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên 56100, Việt Nam
Số điện thoại 093 565 45 28
Trang web
Tọa độ 13.103.356, 1.093.074.808

 


Địa chỉ WHITE HOUSE CONDOTEL PHÚ YÊN ở đâu?

MANDALA PHÚ YÊN, TÒA NHÀ APEC, ĐL Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên 56100, Việt Nam

Giờ làm việc của WHITE HOUSE CONDOTEL PHÚ YÊN như thế nào?

Giờ làm việc của WHITE HOUSE CONDOTEL PHÚ YÊN là:

WHITE HOUSE CONDOTEL PHÚ YÊN có website không?

Địa chỉ trang web của WHITE HOUSE CONDOTEL PHÚ YÊN là:

Hình ảnh

Xem thêm:  BELLA VT HOTEL - Phường Thắng Tam