Yến Sào Bạc Liêu – Khu Địa ốc Bạc Liêu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 192 Nguyễn Văn Linh, Khu Địa ốc Bạc Liêu, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0889 900 099
Trang web
Tọa độ 93.030.486, 1.057.303.446

 


Địa chỉ Yến Sào Bạc Liêu ở đâu?

192 Nguyễn Văn Linh, Khu Địa ốc Bạc Liêu, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Yến Sào Bạc Liêu như thế nào?

Giờ làm việc của Yến Sào Bạc Liêu là:

Yến Sào Bạc Liêu có website không?

Địa chỉ trang web của Yến Sào Bạc Liêu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Macca A Tý - Đặc Sản Tây Nguyên - Tân An