Yep Market – Hải sản Phú Quốc tại Hồ Chí Minh – Phường 12

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RM23+H2Q, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0325 898 789
Trang web https://www.facebook.com/yepmarket
Tọa độ 108.014.659, 10.665.259.739.999.900

 


Địa chỉ Yep Market - Hải sản Phú Quốc tại Hồ Chí Minh ở đâu?

RM23+H2Q, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Yep Market - Hải sản Phú Quốc tại Hồ Chí Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Yep Market – Hải sản Phú Quốc tại Hồ Chí Minh là: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Yep Market - Hải sản Phú Quốc tại Hồ Chí Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Yep Market – Hải sản Phú Quốc tại Hồ Chí Minh là: https://www.facebook.com/yepmarket

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng hải sản Nhật Phong 3 - Vĩnh Thọ