Amanoi – Vĩnh Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Vinh Hy village, commune, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3770 777
Trang web https://www.aman.com/resorts/amanoi?utm_source=Google&utm_medium=Yext&y_source=1_MTU3MDc5NjYtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
Tọa độ 117.086.496, 1.091.987.838

 


Hình ảnh

Xem thêm:  hotel Đại Lợi - Châu Phú B