Bai Dinh Riverside Resort & Spa – Gia Sinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Xóm 2 Xã, Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình 08326, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3868 886
Trang web http://baidinhriversideresort.com/
Tọa độ 20.287.035.499.999.900, 1.058.549.829

 


Địa chỉ Bai Dinh Riverside Resort & Spa ở đâu?

Xóm 2 Xã, Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình 08326, Việt Nam

Giờ làm việc của Bai Dinh Riverside Resort & Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Bai Dinh Riverside Resort & Spa là:

Bai Dinh Riverside Resort & Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Bai Dinh Riverside Resort & Spa là: http://baidinhriversideresort.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  HOTEL DUY NHẤT 2 - Nhơn Hòa